śrutowanie stali


Piaskowanie metalu polega na działaniu strumienia materiału ściernego poruszanego najczęściej sprężonym powietrzem pod wysokim ciśnieniem na metal, w celu wyrównania szorstkiej powierzchni, ukształtowania lub usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych. Początkowy proces obróbki strumieniowo-ściernej został zastrzeżony przez Benjamina Chew Tilghmana już 1870 roku. Efekt piaskowania jest porównywalny do efektu z użyciem papieru ściernego, jednakże zapewnia bardziej równomierne wykończenie powierzchni bez problemów w trudno dostępnych zakamarkach. Piaskarki często składają się z komory, w której następuje mieszanie się piasku z powietrzem, a następnie mieszanina tłoczona jest przez ręczną dyszę w kierunku powierzchni oczyszczanego metalu. Dysze są dostępne w szeregu różnych kształtów, rozmiarów oraz wykonywane z różnych materiałów, z których najbardziej cieszący się popularnością jest węglik boru, ze względu na jego dużą wytrzymałość na ścieranie. Piaskarki, jako urządzenia niezwykle mobilne i niewielkich rozmiarów, używane są do oczyszczania elementów, których nie można wyczyścić w urządzeniach stacjonarnych, w szczególności do wykonywania prac konserwatorskich. Należy pamiętać, że piaskowanie powoduje powstanie dużej ilości pyłu, zarówno z medium czyszczącego, jak i z resztek farb i rdzy z piaskowanego metalu. Dlatego też przy piaskowaniu metalu nieodłączne jest używanie odzieży ochronnej, w szczególności, osłaniającej oczy i drogi oddechowe, tak aby drobiny piasku i resztek z czyszczonych powierzchni nie dostały się do płuc i nie zraniły gałek ocznych.