piaskarka profesjonalna


Piaskowanie metalu polega na działaniu strumienia produktu ściernego napędzanego najczęściej sprężonym powietrzem pod zwiększonym ciśnieniem na metal, w celu wyrównania szorstkiej powierzchni, ukształtowania lub usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych. Początkowy proces obróbki strumieniowo-ściernej został zastrzeżony przez Benjamina Chew Tilghmana już 1870 roku. Wynik piaskowania jest porównywalny do efektu z użyciem papieru ściernego, jednakże zapewnia bardziej równomierne doczyszczenie powierzchni bez problemów w trudno dostępnych zakamarkach. Piaskarki przeważnie składają się z komory, w której następuje mieszanie się piasku z powietrzem, a później mieszanina wypychana jest przez ręczną dyszę w kierunku powierzchni polerowanego metalu. Dysze są dostępne w dużej ilości różnych kształtów, rozmiarów oraz wykonywane z szeregu materiałów, z których najbardziej uznany jest węglik boru, ze względu na jego wysoką wytrzymałość na ścieranie. Piaskarki, jako urządzenia bardzo mobilne i niewielkich rozmiarów, stosowane są do oczyszczania elementów, których nie można wyczyścić w urządzeniach stacjonarnych, w szczególności do wykonywania prac konserwatorskich. Należy nie zapominać, że piaskowanie powoduje powstanie dużej ilości pyłu, zarówno z medium czyszczącego, jak i z resztek farb i rdzy z piaskowanego metalu. Dlatego też przy piaskowaniu metalu nieodłączne jest używanie odzieży ochronnej, w szczególności, chroniącej oczy i drogi oddechowe, tak aby drobiny piasku i resztek z czyszczonych powierzchni nie dostały się do płuc i nie zraniły gałek ocznych.